Hur mycket kan jag låna?

Hos Daypay är det alltid gratis att ansöka om lån. Vi tar inte ut någon avgift oavsett om vi beviljar din kredit eller inte.

Behandlingsprocessen Bedömmning

Automatisk behandling av ansökan

Så fort du skickat din ansökan till oss så behandlas den i realtid i vårt interna system för att göra en första bedömning. Är det okej där görs en kreditprövning genom Creditsafe.

Systemet tittar på uppgifterna från såväl kreditprövningen som kreditupplysningen och räknar därefter ut om du är tillräckligt kreditvärdig att bli beviljad det belopp du ansökt om. Har du ansökt om ett högre belopp än vad du kan bli beviljad kommer vårt system automatiskt föreslå det maximala lånebelopp som du kan låna.

Hur ansökan bedöms

När vi räknar ut hur mycket vi kan bevilja dig i lån gör vi en helhetsbedömning av hela din ekonomi och familjesituation.

Utgångspunkten är Konsumentverkets riktlinjer för hur mycket som skall finnas kvar att återbetala lånet med efter alla kostnader är dragna. Denna kallas för "KALP" (kvar att leva på) och är en bedömning som KV gör 4 ggr per år beroende på den allmänna prisutvecklingen och inflationen i Sverige.

Finns inte utrymme i KALP:en kan vi inte bevilja dig lån oavsett hur hög inkomst du har. Tvärtom kan man också bli beviljad lån om man fått nytt jobb eller har höjt sin inkomst sedan tidigare taxering. Därför är det viktigaste för oss hur din situation ser ut idag snarare än hur den har sett ut tidigare.