Hur mycket kan jag låna?

Hos Daypay är det alltid gratis att ansöka om lån. Vi tar inte ut någon avgift oavsett om vi beviljar din kredit eller inte.

Behandlingsprocessen Bedömmning Deklarerad inkomst

Automatisk behandling av ansökan

Så fort du skickat din ansökan till oss så behandlas den i realtid i vårt interna system för att göra en första bedömning. Är det okej där görs en kreditprövning vilken är uppdelad mellan två externa partner: Creditsafe för lån upp till 10 000 kr och UC för 11 000 kr och uppåt.

Systemet tittar på uppgifterna från såväl kreditprövningen som kreditupplysningen och räknar därefter ut om du är tillräckligt kreditvärdig att bli beviljad det belopp du ansökt om. Har du ansökt om ett högre belopp än vad du kan bli beviljad kommer vårt system automatiskt föreslå det maximala lånebelopp som du kan låna.

Hur ansökan bedöms

När vi räknar ut hur mycket vi kan bevilja dig i lån gör vi en helhetsbedömning av hela din ekonomi och familjesituation.

Utgångspunkten är Konsumentverkets riktlinjer för hur mycket som skall finnas kvar att återbetala lånet med efter alla kostnader är dragna. Denna kallas för "KALP" (kvar att leva på) och är en bedömning som KV gör 4 ggr per år beroende på den allmänna prisutvecklingen och inflationen i Sverige.

Finns inte utrymme i KALP:en kan vi inte bevilja dig lån oavsett hur hög inkomst du har. Tvärtom kan man också bli beviljad lån om man fått nytt jobb eller har höjt sin inkomst sedan tidigare taxering. Därför är det viktigaste för oss hur din situation ser ut idag snarare än hur den har sett ut tidigare.

Deklarerad årsinkomst

Hur mycket vi kan bevilja beror på din deklarerade årsinkomst. Vi ställer olika krav för olika lånbelopp.

Samtidigt som gränserna för den taxerade årsinkomsten måste uppfyllas måste även kreditprövningen och KALP visa positiva resultat för att få låna det belopp man ansökt om. Observera att detta endast är en rekommendation.

Lån 1 000 - 4 000 kr

Ingen UC

Minst 50 000 kr årsinkomst

Lån 6 000 - 10 000 kr

Ingen UC

Minst 100 000 kr årsinkomst

Lån 11 000 - 20 000 kr

Vi tar UC

Minst 150 000 kr årsinkomst