Hur mycket vill du låna?

Lånbelopp:
10 000 kr
Återbetalningstid:
90 dagar
Total lånekostnad:
2 250 kr
Vi tar ingen UC på lån upp till 10 000 kr. Återbetalningstiden är 90 dagar. Totalt att återbetala: 2250 kr. Beloppet dras via autogiro. Effektiv årsränta: 384%. Fast ränta – inga andra kostnader tillkommer.

Integritetspolicy

Daypay är en tjänst från Ambrion Finans AB och behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Här redogör vi närmare hur Daypay behandlar de personuppgifter som registeras av oss. Personuppgiftsansvarig är Ambrion Finans AB.

Allmänt

Daypay registrerar och behandlar ansökningar och personuppgifter inkomna genom kontakt med våra tjänster. När en ansökan genomförs godkänner kunden detta genom de Allmänna villkoren.

Uppgifterna vi samlar in är våra kunders personinformation, kontaktinformation, kreditupplysning samt aktuell lånansökan. Vi registrerar även IP-adress för att underlätta polisiära ärenden så som bedrägeriförsök.

Inhämtning och komplettering

Daypay inhämtar personuppgifter genom kundens egen inlämning vid låneansökan samt från tredje parter så som kreditupplysningsföretag. Vissa uppgifter kan komma att kompletteras löpande i samband med att kundrelationen fortsätter.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter som lämnas till Daypay behandlas i vårt eget datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera kundförhållandet och fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter. Personuppgifter kan även behandlas i datasystem hos företag vi samarbetar med då dessa kan hantera vissa processer i kundförhållandet.

Våra kunders kontaktinformation används också för direktkontakt med kund så som nyhetsbrev och erbjudanden via e-post och sms. Om kunden inte längre vill ha dessa utskick kan denne meddela det genom att skicka e-post till info@daypay.se.

Personuppgifter används även för statistiska ändamål och utvärdering för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra Daypays arkiveringsskyldigheter enligt lagar, förordningar och praxis samt för att kunna verifiera och kontrollera att ärenden handlagts på ett korrekt sätt. Ärende- och hanteringsregister används inte för marknadsföringsändamål.

Information och rättelse

Den registrerade har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Daypay registrerat och behandlar i sina register som rör den sökande.

Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att Daypay uppmärksammats på felet.

Kontakt

Ambrion Finans AB
Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon: 08-20 83 00
E-post: info@daypay.se
Org nr: 556673-8695