Hantering av klagomål

Vi har som målsättning att du alltid skall vara 100% nöjd med oss som kreditgivare. Därför är det viktigt om du är missnöjd eller har synpunkter att du hör av dig till oss. Vi värdesätter alla synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss möjlighet att fånga upp och avhjälpa eventuella fel och brister och att eventuellt förebygga så att det inte kan inträffa igen.

Om du inte är nöjd

Som kund kan du alltid vända dig till vår kundtjänst för att framföra dina synpunkter om våra tjänster. Om den enskilda handläggaren inte kan hjälpa dig på egen hand tar hon eller han hjälp av sina kollegor och/eller klagomålsansvarig.

Om du fortfarande inte är nöjd

Är du inte nöjd med det svar du fått, kan du vända dig till vår klagomålsansvarig. Vår klagomålsansvarig utreder ditt ärende och återkommer sedan med skriftligt svar omgående och senast 14 dagar efter att vi har mottagit ditt ärende. Ifall utredningen tar längre tid kommer du att informeras om detta. Det svar som du får från vår klagomålsansvarig innebär slutligt besked från oss.

Om du fortfarande inte är nöjd med det besked du fått från oss, har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket eller Finansinspektionen. (koppla länkar)


Skicka klagomål

Skicka dina kontaktuppgifter, en beskrivning av ditt klagomål och hur du vill att vi skall lösa det via formuläret nedan.

Captcha Code

Klagomål via post

Ambrion Finans AB
Att: klagomålsansvarig

WTC, Södra Järnvägsgatan 4
352 31 VÄXJÖ