Högsta kreditbetyg

Ambrion Finans AB har det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få: AAA. För att få AAA krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.