Fakta om snabblån

Mikrolån, snabblån, SMS-lån, det finns många olika namn för krediter på mindre summor och korta löptider. Den här typen av lån kommer ursprungligen från USA, Australien och Kanada i liknande former, där kreditformen på engelska kallas för "Pay Day Loans" eller "Short Term Loans" 2004 kom det sedan till Finland och senare övriga norden. Idag finns denna kreditform i de flesta Europeiska länder.

I början omfattades snabblån av belopp mellan 1 000 kr och 4 000 kr och återbetalningstiden var oftast 30 dagar. Idag är det dock inte alls ovanligt att samma långivare erbjuder snabblån på upp till 10 000 kr i 90 dagar. Hos Daypay kan man ansöka om ett Årslån på upp till 20 000 kr i upp till 5 år.

Tillstånd och reglering

I Sverige regleras branschen sedan den 1 juli 2014 genom Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Lagen innebär bland annat att långivaren har effektiva åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och att långivaren uppfyller sundhetskrav. Kontrollen av långivarens verksamhet sker genom Konsumentverket och Finansinspektionen. Det är Finansinspektionen som beviljar tillstånd och Konsumentverket som granskar kreditprövningen och båda kan vid behov återkallar tillståndet eller utfärda varningar och böter.

Även i Norge krävs det tillstånd, medan Danmark och Finland har andra regler.

Räntefria lån

Räntefria lån innebär att alla nya kunder hos ett kreditbolag får låna en summa pengar utan att behöva betala någon ränta. Notera att det i vissa fall kan tillkomma uppläggningsavgift och/eller aviavgift. Daypay har valt att INTE erbjuda räntefria lån då vi anser att det bryter mot Konsumentverkets riktlinjer för ansvarsfull kreditgivning. Vi vill inte aktivt uppmana någon att söka kredit bara för att det är räntefritt. Lånet blir ju ändå en ökad utgift och måste betalas tillbaka även om det inte är någon ränta.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är bara ett av måtten man bör använda sig av då man jämför krediter. Enligt lag krävs att även den totala lånekostnaden presenteras i samband med uppgiften om effektiv ränta. Detta för att få prisjämförelser av olika lån. Effektiv beräknas alltid på årsbasis, och har tagits fram för att kunna jämföra totalkostnaden för olika slags lån. Effektiv ränta utgörs av nominell ränta – alltså den procentsats som man betalar för lånet – och alla kostnader i samband med krediten, plus "ränta på ränta"-tillägg om återbetalningen av lånet sker tidigare än ett år. Dessvärre blir det mycket missvisande att räkna ut effektiva årsräntor på mindre lån som ges under kortare tid, som till exempel snabblån, eftersom räntorna kan blir flera hundra procent höga. Vill du läsa mer om hur fel effektiv kan slå som jämförelse kan du läsa här: smslånonline.se/effektiv-ranta