Hur mycket vill du låna?

Lånbelopp:
10 000 kr
Återbetalningstid:
90 dagar
Total lånekostnad:
2 250 kr
Vi tar ingen UC på lån upp till 10 000 kr. Återbetalningstiden är 90 dagar. Totalt att återbetala: 2250 kr. Beloppet dras via autogiro. Effektiv årsränta: 384%. Fast ränta – inga andra kostnader tillkommer.

Få tillbaka 30% av räntekostnaden

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Vi lämnar in uppgifter till Skatteverket på alla räntor du betalat. Detta gäller även eventuell ränta på inkassokrav. Du får tillbaka 30% av alla räntekostnader du betalar in till oss.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Mer om avdragsrätt kan du läsa om på Skatteverket