Hur mycket vill du låna?

Lånbelopp:
10 000 kr
Återbetalningstid:
90 dagar
Total lånekostnad:
2 250 kr

Marknadsföringen avser en högkostnadskredit. Tänk på att du inte ska låna om du vet att du inte har möjlighet att återbetala. Om du behöver hjälp med din ekonomi kan du vända dig till budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Få tillbaka 30% av räntekostnaden

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Vi lämnar in uppgifter till Skatteverket på alla räntor du betalat. Detta gäller även eventuell ränta på inkassokrav. Du får tillbaka 30% av alla räntekostnader du betalar in till oss.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Mer om avdragsrätt kan du läsa om på Skatteverket