Få tillbaka 30% av räntekostnaden

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Vi lämnar in uppgifter till Skatteverket på alla räntor du betalat. Detta gäller även eventuell ränta på inkassokrav. Du får tillbaka 30% av alla räntekostnader du betalar in till oss.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Mer om avdragsrätt kan du läsa om på Skatteverket